Categories
Nieuws

KDV Jaarverslag 2021

1. Inleiding

Ook in het jaar 2021, hield de coronapandemie de wereld in haar greep. Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, werd er in Nederland zowel in het voor- als het najaar een lockdown ingesteld. Dit had grote impact op o.a. sectoren als de horeca en de museumwereld. Museums waren in die periodes gesloten en slechts een handjevol draaiorgelevenementen heeft doorgang kunnen vinden.

2. Ledental

Er trad dit jaar opnieuw een kleine daling op in het ledental van de KDV. Het jaar 2021 begonnen we met 855 leden en eindigden we met 841 leden: een verschil van 14. We hebben 34 nieuwe leden mogen verwelkomen. Wegens overlijden (11), opzegging (20) of wanbetaling (17), moesten er 48 leden worden uitgeschreven.

3. Bestuur

Door de coronapandemie, hebben er in 2021 noch bestuursvergaderingen noch een ALV van de KDV plaatsgevonden. Het bestuur hield onderling contact via e-mail en de leden werden van het reilen en zeilen op de hoogte gehouden via Het Pierement (HP). Digitaal vergaderen is voor een deel van onze leden geen optie.

Door de wereldwijde daling in de vraag naar CD’s, zou de webwinkel van de KDV per 1 april 2020 worden opgeheven. Dit is met een jaar uitgesteld zodat 2e secretaris/webmaster M. Bakker de gelegenheid had om de winkelvoorraad zoveel mogelijk uit te verkopen. Na het opheffen van de webwinkel, op 1 april 2021, droeg hij de functie van webmaster over aan H. van Os die in februari tot het bestuur is toegetreden. Ook Th. Kors-Martinet trad toen toe tot het bestuur. Zij heeft de voorzittersfunctie op zich genomen, welke sinds medio 2020 vacant was.

Om organisatorische redenen in coronatijd, hebben secretaris B. van Assen en vicevoorzitter H. Hiddinga, die in 2021 aftredend waren, besloten om voor de continuïteit van de KDV een jaar langer aan te blijven. Beiden zullen nu in 2022 aftredend en desgewenst herkiesbaar zijn.

4. Evenementen en Manifestaties

In de loop van 2021, heeft slechts één door de KDV georganiseerde buitenactiviteit plaatsgehad. Dit was de Draaiorgeldag in Leek. Op de aanvankelijk geplande datum, zondag 30 mei, was de situatie rond corona zodanig dat bij voorbaat gekozen is voor de uitwijkdatum zondag 12 september. Op een korte bui rond het middaguur na, kon de Draaiorgeldag onder goede weersomstandigheden plaatsvinden. Ook de Nederlandse Pianola Vereniging was aanwezig met een instrument. Dit was een voortzetting van de traditie in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Door de lockdown, moest de KDV-concertavond in april in Museum Speelklok worden afgelast. De concertavond van oktober ging, met in achtneming van de vigerende coronarichtlijnen, wèl door.

Van de ‘vaste’ evenementen georganiseerd door derden, kon slechts de Leidse Draaiorgeldag worden gehouden. Een door de firma Krul georganiseerd evenement in Katwijk vond in augustus

uiteindelijk in sterk afgeslankte vorm plaats. Binnenevenementen, zoals in Winkel en Barsingerhorn, pasten helemaal niet in de regelgeving vanuit de overheid rond corona.

5. Het Pierement

Meer dan ooit was HP dit jaar de spreekbuis van de KDV aangezien er geen ALV kon plaatsvinden. Interessante artikelen en restauratieverslagen, maakten de vier tijdschriften ook dit jaar weer zeer de moeite waard.

6. Het automatische muziekinstrument in Nederland

De coronamaatregelen leverden exploitanten enerzijds het probleem op dat het in sommige gemeenten verboden werd om in winkelstraten te spelen. Anderzijds leverden diezelfde maatregelen, een grote vraag naar draaiorgeloptredens op (tijdens lockdowns) bij o.a. verzorgingshuizen op. Soms vroegen potentiële klanten daarvoor, bij de KDV inlichtingen over draaiorgelverhuur. Hierbij werd zoveel mogelijk onpartijdigheid betracht door te verwijzen naar orgelverhuurders direct in de buurt van de geïnteresseerde of naar onze website.

7. Contact met zusterverenigingen en andere instellingen

Doordat er vanwege de coronamaatregelen wereldwijd vrijwel niets georganiseerd kon worden, stonden samenwerkingsprojecten met instellingen als bijvoorbeeld Museum Speelklok op een laag pitje. Het contact met het museum en andere instellingen en verenigingen, was verder goed.

8. Documentatie (jaarverslag documentalist 2021)

R. Blinkhof heeft in oktober zijn bestuursfunctie als documentalist neergelegd. Het archief zal hij echter blijven beheren tot er een opvolger voor hem is gevonden. In het jaar 2021 is er geen beeld- of geluidsmateriaal gedoneerd. Wèl is er regelmatig een beroep gedaan op het bestaande archiefmateriaal, hoofdzakelijk voor artikelen in HP.

9. Communicatie

Bij zijn aantreden, heeft webmaster H. van Os een nieuwe website voor de KDV gerealiseerd. Deze ziet er al goed uit maar zal nog met meer content worden gevuld.

M.P. Bakker, secretaris KDV