Categories
Nieuws

Nieuw boek: Jetse de Boer, decorateur van draaiorgels

Een nieuw jaar, een nieuw boek!

Het begon al in 1965 toen de Friese draaiorgelexploitant Klaas Tolsma aan Jetse de Boer vroeg of hij het front van het orgel ‘de Blauwe Krans’ wilde beschilderen. Daarna volgden er vele andere orgels en in de 60 jaar dat Jetse nu al actief is als decorateur van draaiorgelfronten heeft hij er ruimschoots 100 – misschien wel 150 – onder handen gehad. Dit jaar is Jetse 80 geworden en ik zocht hem een aantal malen op in zijn woonplaats Jirnsum om met hem aan de hand van fotoboeken die lange geschiedenis als ‘draaiorgel schilder’ door te nemen. Dat heeft geresulteerd in een rijk geïllustreerd boek waarin we Jetse volgen door de jaren heen. Zijn vriendschap met Henk Veeningen, de periode als bestuurslid van de KDV, maar ook het verhaal achter zijn eigen orgels, de Wellershaus en ‘de Boerdon’, komen in het boek aan bod.

Er is gekozen voor een mooie grote letter en afbeeldingen zodat de publicatie ook voor ouderen zeer goed leesbaar is. Het boek is geredigeerd door Tom Meijer, de zeer ervaren redacteur van ons clubblad Het Pierement en voorzien van een hartelijke aanbeveling door de voorzitter van de KDV Thalja Kors-Martinet. Een aanrader dus voor elke oprechte draaiorgelvriend,

De uitgave van het boek is mede mogelijk gemaakt door Ruud Brienen, Joop Budding, Martin Conrads, Marian van Dijk, Tonny Guikema, Toon Heesbeen, Sieb Elzinga, Joris ten Have, Hans Hegi, Willem Hegi, Cas Hendrickx, Fabian Krul, Hiddo van Os, Herman Riddering, Klaas Tolsma en Jaap Tuijn.

Zij leverden elk een ruime financiële bijdrage en daardoor kan het boek voor slecht € 15 per stuk te koop worden aangeboden. Voor € 20 wordt het zelfs in een mooie bobbeltjes envelop naar elk gewenst adres in Nederland verstuurd.

Op 7 januari, tijdens de aftrap van het nieuwe draaiorgeljaar, is er zowel in Barsingerhorn als in Winkel de mogelijkheid het boek bij Erik Mertens te kopen.

Wilt u het boek graag al eerder per post ontvangen stuur dan een mailtje met uw adresgegevens naar draaiorgelvriend@home.nl en u ontvangt de gegevens die nodig zijn om de betaling te kunnen verrichten. Daarna zal het boek zo snel mogelijk worden toegezonden.

Categories
Nieuws

KDV Concertavond

Bedankt!

Beste Draaiorgelvrienden,

Wat hebben wij een prachtige avond beleefd in Museum Speelklok tijdens de KDV Concertavond.

De orgels speelden zoals gewoonlijk allemaal perfect, de stemming zat er letterlijk goed in! Er werden 3 prachtige boeken aan het museum aangeboden en in het Café werd gezellig bijgepraat onder de klanken van de Arburo en het Decap orgel.

Wij willen alle medewerkers van het museum hartelijk bedanken voor hun goede hulp en steun aan deze avond, maar onze grootste dank gaat natuurlijk uit naar JULLIE!

𝐎𝐫𝐠𝐞𝐥𝐯𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐞𝐧 uit Nederland, maar ook uit Belgie, Duitsland, Engeland en Zelfs Ierland hebben de moeite genomen om helemaal naar Utrecht te reizen en hun vrienden weer te spreken, hun favoriete instrumenten te beluisteren en herinneringen op te halen. Dank jullie wel!

Dit is waar we het allemaal voor doen. We hopen dat we jullie allemaal weer zien bij onze KDV Ledenvergadering op 16 april a.s. én natuurlijk de Concertavond in Oktober. Houd de Facebookpagina in de gaten, we komen zo snel mogelijk met de nieuwe datum én met een mogelijke primeur op deze avond!

Hartelijke groet,

Bestuur KDV

𝓣𝓱𝓪𝓵𝓳𝓪

𝓣𝓱𝓸𝓻

𝓡𝓾𝓾𝓭

𝓡𝓲𝓮𝓼

𝓜𝓪𝓪𝓻𝓽𝓮𝓷

𝓟𝓲𝓮𝓽

𝓗𝓲𝓭𝓭𝓸

(Foto: Johnny Claes – Voorzitter MechaMusica)

Categories
Geen categorie

C.J. Perlee overleden

Met droefenis namen we kennis van het overlijden van Cornelis Johannes (Cor) Perlee. Draaiorgelbouwer in hart en nieren en zoon van de wereldberoemde orgelbouwer G. Perlee. Hij mocht de leeftijd van 87 jaar bereiken.

Draaiorgelbouwer Cor perlee overleden, Kring van Draaiorgelvrienden

Dhr. Perlee is, zoals men wel zegt, “in het harnas gestorven”. Zijn laatst gebouwde orgel kwam slechts 3 weken geleden gereed. Zijn leven stond in het teken van muziek. Hij bouwde vele draaiorgels, verzorgde de muziekboeken en speelde zelf als hobby op het hammondorgel.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen van Cor op zondag 20 november van 14:00 tot 14:45u in de ontvangkamer van Crematorium Westergaarde, Ookmeerweg 275 te Amsterdam.

De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden op maandag 21 november om 14:15u in de aula van de Westervilla van Begraafplaats Vredenhof, Haarlemmerweg 367 te Amsterdam.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen veel sterkte toe met dit verlies.

Bestuur KDV

Categories
Nieuws

Bijzondere concertavond – 7 oktober

Op vrijdag 7 oktober vindt er in Museum Speelklok te Utrecht een bijzondere KDV concertavond plaats. Het betreft een samenkomst van orgelvrienden uit Nederland én Belgie, waarbij we het glas heffen op het 15 jarig bestaan van onze Belgische zustervereniging MechaMusica.

Nu wil het toeval dat er voor het prachtige Bursens straatorgel “De Zeventiger” 16 nieuwe orgelboeken geleverd zijn door Rein Schenk. Dit betreffen kopieën van originele Carl Frei arrangementen die sinds de jaren ’60 verloren zijn gegaan.

Dit oorspronkelijke Gaspariniorgel werd omstreeks 1910 gebouwd. Na een verbouwing in 1918 door Bursens in Antwerpen, werd het orgel geleverd aan draaiorgelverhuurder Louis Holvoet in Rotterdam. In 1926 werd het eigendom van de Amsterdamse draaiorgelverhuurfirma Möhlmann-Warnies.
Bij een revisie in 1950 werden het carillon- en flûte register vervangen door één register bourdon-céleste. Tussen 1957 en 1966 draaide dhr. Zwaan met “De Zeventiger” in IJmuiden. Het orgel was eigenlijk weer aan een revisie toe, maar daar is het toen niet meer van gekomen. Na een korte verhuur in Rotterdam en na veel omzwervingen is de Zeventiger in desolate toestand eind jaren ’80 van de fam. De Boer in Purmerend aangekocht door het Nationaal Museum van Speelklok tot Pierement. Bij een grote restauratie tussen 1989 en 1993 onder leiding van Hans van den Berg, werden de in 1950 verwijderde registers weer teruggeplaatst in het orgel. Het front werd bij de restauratie zo veel mogelijk teruggebracht in de oorspronkelijke staat van 1926.

Anekdotes

De concertavond zal beginnen met een heus concert op dit bijzondere straatorgel, in het middenschip van het museum. Rein Schenk zal een korte inleiding houden en enkele verhalen en anekdotes achter deze boeken met ons delen. Dat het in die jaren een roerige tijd was en er veel originele boeken door het intensieve gebruik in weer en wind zijn gesneuveld en versleten, moge duidelijk zijn. Daarom is het uniek dat de destijds gemaakte kopieën van de orgelboeken bewaard zijn gebleven en nu als herboren kunnen worden toegevoegd aan het repertoire van “De Zeventiger”.

Na afloop van het concert zullen alle zalen openen en kunt u naar hartelust genieten van de instrumenten die Museum Speelklok rijk is!

De toegang voor leden van KDV én MechaMusica is gratis, óók voor introducé’s.

Mis deze avond niet!

Tot vrijdag 7 oktober

Deuren van het museum zijn vanaf 17u open, zodat u vooraf al kunt genieten van een hapje en een drankje, het officiele programma start om 19:00u.

Museum Speelklok, Steenweg 6, 3511 JP Utrecht

Categories
Nieuws

KDV Jaarverslag 2021

1. Inleiding

Ook in het jaar 2021, hield de coronapandemie de wereld in haar greep. Om verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, werd er in Nederland zowel in het voor- als het najaar een lockdown ingesteld. Dit had grote impact op o.a. sectoren als de horeca en de museumwereld. Museums waren in die periodes gesloten en slechts een handjevol draaiorgelevenementen heeft doorgang kunnen vinden.

2. Ledental

Er trad dit jaar opnieuw een kleine daling op in het ledental van de KDV. Het jaar 2021 begonnen we met 855 leden en eindigden we met 841 leden: een verschil van 14. We hebben 34 nieuwe leden mogen verwelkomen. Wegens overlijden (11), opzegging (20) of wanbetaling (17), moesten er 48 leden worden uitgeschreven.

3. Bestuur

Door de coronapandemie, hebben er in 2021 noch bestuursvergaderingen noch een ALV van de KDV plaatsgevonden. Het bestuur hield onderling contact via e-mail en de leden werden van het reilen en zeilen op de hoogte gehouden via Het Pierement (HP). Digitaal vergaderen is voor een deel van onze leden geen optie.

Door de wereldwijde daling in de vraag naar CD’s, zou de webwinkel van de KDV per 1 april 2020 worden opgeheven. Dit is met een jaar uitgesteld zodat 2e secretaris/webmaster M. Bakker de gelegenheid had om de winkelvoorraad zoveel mogelijk uit te verkopen. Na het opheffen van de webwinkel, op 1 april 2021, droeg hij de functie van webmaster over aan H. van Os die in februari tot het bestuur is toegetreden. Ook Th. Kors-Martinet trad toen toe tot het bestuur. Zij heeft de voorzittersfunctie op zich genomen, welke sinds medio 2020 vacant was.

Om organisatorische redenen in coronatijd, hebben secretaris B. van Assen en vicevoorzitter H. Hiddinga, die in 2021 aftredend waren, besloten om voor de continuïteit van de KDV een jaar langer aan te blijven. Beiden zullen nu in 2022 aftredend en desgewenst herkiesbaar zijn.

4. Evenementen en Manifestaties

In de loop van 2021, heeft slechts één door de KDV georganiseerde buitenactiviteit plaatsgehad. Dit was de Draaiorgeldag in Leek. Op de aanvankelijk geplande datum, zondag 30 mei, was de situatie rond corona zodanig dat bij voorbaat gekozen is voor de uitwijkdatum zondag 12 september. Op een korte bui rond het middaguur na, kon de Draaiorgeldag onder goede weersomstandigheden plaatsvinden. Ook de Nederlandse Pianola Vereniging was aanwezig met een instrument. Dit was een voortzetting van de traditie in het Openluchtmuseum in Arnhem.

Door de lockdown, moest de KDV-concertavond in april in Museum Speelklok worden afgelast. De concertavond van oktober ging, met in achtneming van de vigerende coronarichtlijnen, wèl door.

Van de ‘vaste’ evenementen georganiseerd door derden, kon slechts de Leidse Draaiorgeldag worden gehouden. Een door de firma Krul georganiseerd evenement in Katwijk vond in augustus

uiteindelijk in sterk afgeslankte vorm plaats. Binnenevenementen, zoals in Winkel en Barsingerhorn, pasten helemaal niet in de regelgeving vanuit de overheid rond corona.

5. Het Pierement

Meer dan ooit was HP dit jaar de spreekbuis van de KDV aangezien er geen ALV kon plaatsvinden. Interessante artikelen en restauratieverslagen, maakten de vier tijdschriften ook dit jaar weer zeer de moeite waard.

6. Het automatische muziekinstrument in Nederland

De coronamaatregelen leverden exploitanten enerzijds het probleem op dat het in sommige gemeenten verboden werd om in winkelstraten te spelen. Anderzijds leverden diezelfde maatregelen, een grote vraag naar draaiorgeloptredens op (tijdens lockdowns) bij o.a. verzorgingshuizen op. Soms vroegen potentiële klanten daarvoor, bij de KDV inlichtingen over draaiorgelverhuur. Hierbij werd zoveel mogelijk onpartijdigheid betracht door te verwijzen naar orgelverhuurders direct in de buurt van de geïnteresseerde of naar onze website.

7. Contact met zusterverenigingen en andere instellingen

Doordat er vanwege de coronamaatregelen wereldwijd vrijwel niets georganiseerd kon worden, stonden samenwerkingsprojecten met instellingen als bijvoorbeeld Museum Speelklok op een laag pitje. Het contact met het museum en andere instellingen en verenigingen, was verder goed.

8. Documentatie (jaarverslag documentalist 2021)

R. Blinkhof heeft in oktober zijn bestuursfunctie als documentalist neergelegd. Het archief zal hij echter blijven beheren tot er een opvolger voor hem is gevonden. In het jaar 2021 is er geen beeld- of geluidsmateriaal gedoneerd. Wèl is er regelmatig een beroep gedaan op het bestaande archiefmateriaal, hoofdzakelijk voor artikelen in HP.

9. Communicatie

Bij zijn aantreden, heeft webmaster H. van Os een nieuwe website voor de KDV gerealiseerd. Deze ziet er al goed uit maar zal nog met meer content worden gevuld.

M.P. Bakker, secretaris KDV

Categories
Nieuws

Hoge opkomst ALV

Een hoge opkomst tijdens de Algemene Leden Vergadering van de KDV, gehouden op 24 april in Museum Dansant te Hilvarenbeek.

In dit mooie draaiorgelmuseum, een initiatief van ons lid Cris van Laarhoven, was het een vrolijk weerzien van orgelvrienden. Na een afwezigheid van 2 jaar bleek deze ALV/Contactmiddag een zeer welkom evenement te zijn.

Naast de formele vergadering en presentatie van nieuwe ideeën door het bestuur van de KDV (waarvan u het verslag in het komende Pierement zult lezen), was er ook de feestelijke uitreiking van de prestigieuze “Romke de Waard Penning”. Deze penning wordt eenmaal per jaar uitgereikt aan iemand die zich met hart en ziel heeft ingezet voor het promoten en behouden van het draaiorgel in de breedste zin van het woord.

Maarten wordt toegesproken door de voorzitter (foto: Pieter van Aken)

Dit jaar werd Maarten van der Vlugt geëerd met een penning. Maarten zet zich al meer dan 50 jaar in voor het behoud en promotie van mechanische muziekinstrumenten in het algemeen. Voor deze instrumenten is hij een bekende leverancier van muziekrollen en boeken. Ook kent u Maarten van zijn interessante stukken in Het Pierement en zijn medewerking aan het onlangs uitgekomen boek “The Mortier Story”.

Een verraste Maarten van der Vlugt neemt zijn penning en bloemen in ontvangst (foto: Pieter van Aken)

Omdat de ALV al 2 jaar niet werd gehouden en de laatste Romke de Waard Penning alweer 5 jaar geleden werd uitgereikt, vond het bestuur het een grote eer om nu nóg eens 3 heren deze penning toe te wijzen. Dat waren de bekende draaiorgelbouwers Theo Heesbeen, Elbert Pluer en Jan Roos.

vlnr. Elbert Pluer, Theo Heesbeen en Jan Roos worden toegesproken door voorzitter Thalja Kors-Martinet. (foto: Pieter van Aken)

Deze mannen hebben zich hun hele leven ingezet voor het draaiorgel. Nieuwbouw, restauratie, reparatie en raad en daad voor de (beginnende) amateur draaiorgelbouwers. Het vervaardigen van nieuwbouw draaiorgels voor buitenlandse klanten voorkwam de export van belangrijke Nederlandse historische draaiorgels.

Een middag vol verrassingen… (foto: Pieter van Aken)

Alle heren zijn inmiddels gepensioneerd, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan: Ieder is op zijn eigen manier nog steeds hobbymatig bezig met de draaiorgels.

Een uitgebreid verslag van deze dag volgt in het komende nummer van Het Pierement, maar deze belangrijke onderscheidingen wilden we u niet onthouden!

Lid worden van de KDV? Vul snel het formulier in via deze link

Bestuur KDV