Categories
Geen categorie

Deelnemers Nienoord

De lijst met deelnemende orgels op Landgoed Nienoord op 12 september a.s. is bekend:

De Grote Decap van Mina van Es R. de Ruijter, Rijswijk (ZH)
Wellershaus C.W. Seggers, Assen
De Paardekop J. Boon, Den Helder
De Avontura (onder voorbehoud) S. Loopstra, Bitgum
De Lekkerkerker Stichting tot Behoud.. Lekkerkerker (SBL), Gouda
De Scala R. Hendriks, Ter Aar
Wellershaus J. van der Zwaag, Stadskanaal
De Westfries J.A. van Vliet, Leiden
De Spaanse Dame C.R.G. de Ruiter, Hellendoorn
De Lange Gavioli Museum Speelklok, Utrecht
35er Ruth H. Smees, Zelhem
De Hartenvrouw Krul Draaiorgels, Leiden
De Grote Dorus Ver. Draaiorgelvrienden Westellingwerf
Tevens presentatie door de Nederlandse Pianola Vereniging in de Borg.

Dit alles uiteraard nog steeds onder voorbehoud i.v.m. regelgeving overheid in verband met Covid-19.


Navigatie: het adres is Nienoord 20, 8351 AC Leek. Daar is ook de (kostenloze) parkeergelegenheid.


Voor informatie over Landgoed Nienoord:

kijk op www.landgoednienoord.nl en www.nienoord.nl


Er is o.a. het Zwemkasteel en het Familiepark. Daar wordt toegang geheven; tevens gelden coronaregels (vooraf reserveren, e.d.). Alle informatie staat op genoemde websites.

Onze activiteit is in principe op het openbaar toegankelijke deel van het landgoed, maar voor KDV-leden is het toch handig om de lidmaatschapskaart 2021 mee te brengen.

Categories
Nieuws

Henk Kors overleden

Met droefenis ontvingen we het bericht van overlijden van de bekende orgelvriend Henk Kors. Afgelopen maandag 31 mei is Henk ons ontvallen.

In de orgelwereld is Henk uiteraard onlosmakelijk verbonden aan het Nijmeegse Carl Frei-orgel de Korsikaan, waartoe Henk de aanzetgever is geweest voor de bouw van dit schitterende orgel in Waldkirch. Met de Korsikaan heeft Henk een zeer nette promotie gemaakt voor de draaiorgels. Het orgel werd altijd in optima forma gepresenteerd en er werd ook veel aandacht besteed aan manieren om met het orgel een groter publiek te bereiken.

Te denken valt aan de optredens waarbij door Henk en Thalja de microfoon werd gehanteerd om samen met het publiek vele (oudere) bekende liederen te zingen, de prachtige serie LP’s van het orgel die veel verkocht zijn en ook op de radio regelmatig in de verzoekplatenprogramma’s te horen waren en natuurlijk het uitgelezen repertoire dat aangeschaft werd voor het orgel.

In dit repertoire bevinden zich vele concertstukken waarmee Henk en De Korsikaan een groot publiek wisten te bereiken, voorbij het volkse imago dat een draaiorgel voor velen heeft. Daar hebben Henk en Thalja zich ook altijd met veel succes voor ingezet.Henk had een brede (maatschappelijke) interesse en er was altijd tijd voor een prettig gesprek. Ook hiermee wist hij veel mensen aan zich (en het orgel) te binden die normaal waarschijnlijk “de orgelman” voorbij zouden lopen.

Het draaiorgel “de Korsikaan”, staande 2e van links Henk Kors. (Afbeelding: Fotocollectie Regionaal Archief Nijmegen)

Henk had hiermee een grote kennissenkring opgebouwd in het Nijmeegse. Ook waren er intensieve contacten met de orgelkring in Waldkirch, en natuurlijk in het bijzonder met de familie Frei (jr.). Deze laatste kwam met regelmaat naar Nijmegen om de Korsikaan (en andere orgels) van onderhoud en een stembeurt te voorzien. Vanuit de Kring van Draaiorgelvrienden herdenken we Henk voor zijn bijzondere plaats in de promotie van het draaiorgel.

Categories
Nieuws

Draaiorgeldag (KDV-contactdag) in Leek gepland op zondag 12 september 2021

Zondag 12 september 2021 hebben we als datum geprikt voor onze jaarlijkse Draaiorgeldag (KDV-contactdag) op Landgoed Nienoord in Leek. We hebben voor een datum in september gekozen in de hoop dat de Corona-pandemie dan onder controle zal zijn. Of dat ook inderdaad het geval is, en de Draaiorgeldag in Leek door kan gaan, kan uiteraard niemand ons garanderen. Houdt u de informatie in ons tijdschrift ‘Het Pierement’ en op onze website daarom goed in de gaten. Het evenement duurt van 11:00 – 17:00 uur.

De Grote Decap van Mina van Es R. de Ruijter, Rijswijk (ZH)
Wellershaus C.W. Seggers, Assen
De Paardekop J. Boon, Den Helder
De Avontura (onder voorbehoud) S. Loopstra, Bitgum
De Lekkerkerker Stichting tot Behoud.. Lekkerkerker (SBL), Gouda
De Scala R. Hendriks, Ter Aar
Wellershaus J. van der Zwaag, Stadskanaal
De Westfries J.A. van Vliet, Leiden
De Spaanse Dame C.R.G. de Ruiter, Hellendoorn
De Lange Gavioli Museum Speelklok, Utrecht
35er Ruth H. Smees, Zelhem
De Hartenvrouw Krul Draaiorgels, Leiden
De Grote Dorus Ver. Draaiorgelvrienden Westellingwerf
Tevens presentatie door de Nederlandse Pianola Vereniging in de Borg.

Categories
Nieuws

Draaiorgels en Corona

De Coronaepidemie vraagt om steeds nieuwe maatregelen.

Bent u van plan om één van de draaiorgelmusea te bezoeken, controleert u dan bij het betreffende museum of het geopend is en zo ja, onder welke voorwaarden. U vindt de contactgegevens van alle draaiorgelmusea op onze website onder het kopje ‘Musea’.

De meeste draaiorgelmanifestaties zijn uitgesteld. Wanneer er een nieuwe datum bekend is, dan vindt u die op onze website onder het kopje ‘Agenda’. De Coronaepidemie ontwikkelt zich grillig. De data zijn daarom altijd onder voorbehoud.

Categories
Nieuws

Klang- und Orgelfestival in Waldkirch (Duitsland) uitgesteld

De 13e versie van het internationale ‘Klang- und Orgelfestival’ in Waldkirch, dat zou plaatsvinden van 19 t/m 21 juni 2020, is vanwege het Coronavirus verschoven. Het zal nu over twee jaar plaatsvinden, namelijk in het weekend van 24 t/m 26 Juni 2022. Daarna wordt de routine van eens per drie jaar weer hervat.

Categories
Nieuws

Straatexploitatie van Draaiorgels nu definitief Immaterieel Erfgoed!

Voornamelijk dankzij de inspanningen vanuit de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) is de draaiorgelcultuur op 4 oktober 2019 officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Het gaat daarbij niet om de draaiorgels zelf (het materieel erfgoed) maar dit keer ‘Om wat de orgelmannen ermee doen’.

Het initiatief voor deze bijschrijving berust bij de KDV, in samenwerking met de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam en de Nederlandse Stichting ter Promotie van het Pierement. Als sympathisanten van het initiatief, treden op: Youp van ‘t Hek, Dave von Raven en Sylvia Witteman. Ook het Draaiorgelmuseum te Haarlem en Museum Speelklok hebben de voordracht ondertekend.

In een gedetailleerd Erfgoedzorgplan zijn verschillende ACTIES geformuleerd die kunnen helpen bij het overdragen van het immaterieel erfgoed aan volgende generaties. De meest belangrijke actie is natuurlijk de bereidheid van de circa 90 orgelmannen die ons land nog kent om door te draaien!

Sleutelwoord daarbij is het DOORGEVEN van de traditie aan nieuwe generaties. De bijschrijving van de straatexploitatie van draaiorgels heeft ook veel te maken met TROTS. Het bevestigt dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de orgelmannen zich daarvoor actief en bewust willen inzetten. De acties moeten eraan bijdragen dat de orgelman nog decennia lang vast onderdeel van het straatbeeld blijft. Een wens die door vrijwel alle inwoners Nederlander wordt ondersteund.

Om het publiek attent te maken op dit feit, kunnen orgelmannen en -vrouwen hun draaiorgel voorzien van een speciale sticker die in de webwinkel van de KDV te verkrijgen is.