5 Apr 2019 19.00 KDV concertavond Museum Utrecht Museum Speelklok Utrecht
13 Apr 2019 12.00 uur Ledenvergadering KDV Draaiorgelmuseum Haarlem
20 Apr 2019 11.00-16.00 uur Draaiorgel concerten Enschede Oude Markt te Enschede
19 May 2019 11.00-17.00 uur Draaiorgel Contactdag Leek Nienoord Leek
4 Oct 2019 19.00 KDV concertavond museum Utrecht Museum Speelklok Utrecht