Welkom

De Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) werd opgericht in 1954. De vereniging zet zich in om belangstelling te wekken voor de Nederlandse draaiorgels en het behoud daarvan.
Hiervoor brengt de KDV u op een leuke manier in contact met het draaiorgel. Dit doet de KDV door het organiseren van draaiorgelmanifestaties op diverse plaatsen in Nederland. Op deze evenementen kunt u kennis maken met de verschillende typen draaiorgels, zoals straat-, kermis- en danszaalorgels.

De meeste van deze evenementen zijn gratis toegankelijk.

Het Pierement – Voor haar leden geeft de KDV het rijk geïllustreerde blad ‘Het Pierement’ uit. Dit verschijnt vier keer per jaar. U vindt hierin zeer interessante artikelen over de techniek en geschiedenis van het draaiorgel, restauratieverslagen, belevenissen van diverse orgelliefhebbers en de mooiste foto’s uit diverse privé archieven.

De recentste uitgave van Het Pierement

Een andere doelstelling van de KDV is het geven van adviezen aan hogere en lagere overheden over zaken die met het behoud, de exploitatie en het optreden van draaiorgels te maken hebben. Te denken valt aan het beleid ten aanzien van vergunningen voor straatorgels of kermisorgels, subsidiewaardigheid van projecten, ondersteuning bij het behoud of instelling van een stadsorgel, huisvesting van een museum en alle andere denkbare zaken die met het onderwerp van doen hebben.

Draaiorgelmuseum Haarlem heeft een prachtige collectie Dans- Straat- en Kermisorgels