Kring van Draaiorgelvrienden

Nu verkrijgbaar, alleen te bestellen via de webshop of email: sales@draaiorgel.org,
dus niet door geld over te maken op onze rekening,
op de bankafschrift wordt namelijk geen adres vermeld, dus is dat moeilijk om te verzenden!