Categories
Nieuws

Straatexploitatie van Draaiorgels nu definitief Immaterieel Erfgoed!

Voornamelijk dankzij de inspanningen vanuit de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) is de draaiorgelcultuur op 4 oktober 2019 officieel bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Het gaat daarbij niet om de draaiorgels zelf (het materieel erfgoed) maar dit keer ‘Om wat de orgelmannen ermee doen’.

Het initiatief voor deze bijschrijving berust bij de KDV, in samenwerking met de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam en de Nederlandse Stichting ter Promotie van het Pierement. Als sympathisanten van het initiatief, treden op: Youp van ‘t Hek, Dave von Raven en Sylvia Witteman. Ook het Draaiorgelmuseum te Haarlem en Museum Speelklok hebben de voordracht ondertekend.

In een gedetailleerd Erfgoedzorgplan zijn verschillende ACTIES geformuleerd die kunnen helpen bij het overdragen van het immaterieel erfgoed aan volgende generaties. De meest belangrijke actie is natuurlijk de bereidheid van de circa 90 orgelmannen die ons land nog kent om door te draaien!

Sleutelwoord daarbij is het DOORGEVEN van de traditie aan nieuwe generaties. De bijschrijving van de straatexploitatie van draaiorgels heeft ook veel te maken met TROTS. Het bevestigt dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de orgelmannen zich daarvoor actief en bewust willen inzetten. De acties moeten eraan bijdragen dat de orgelman nog decennia lang vast onderdeel van het straatbeeld blijft. Een wens die door vrijwel alle inwoners Nederlander wordt ondersteund.

Om het publiek attent te maken op dit feit, kunnen orgelmannen en -vrouwen hun draaiorgel voorzien van een speciale sticker die in de webwinkel van de KDV te verkrijgen is.