Categories
Nieuws

Draaiorgels en Corona

De Coronaepidemie vraagt om steeds nieuwe maatregelen.

Bent u van plan om één van de draaiorgelmusea te bezoeken, controleert u dan bij het betreffende museum of het geopend is en zo ja, onder welke voorwaarden. U vindt de contactgegevens van alle draaiorgelmusea op onze website onder het kopje ‘Musea’.

De meeste draaiorgelmanifestaties zijn uitgesteld. Wanneer er een nieuwe datum bekend is, dan vindt u die op onze website onder het kopje ‘Agenda’. De Coronaepidemie ontwikkelt zich grillig. De data zijn daarom altijd onder voorbehoud.