Immaterieel Erfgoed!

Straatexploitatie van Draaiorgels nu definitief Immaterieel Erfgoed!

Voornamelijk dank zij de inspanningen vanuit de KDV zal de draaiorgelcultuur op 4 oktober officieel worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Het gaat daarbij niet om de draaiorgels zelf (het materieel erfgoed) maar dit keer ‘om wat de orgelmannen ermee doen’.

Het initiatief voor deze bijschrijving berust bij de Kring van Draaiorgelvrienden, in samenwerking met de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam en de Nederlandse Stichting ter Promotie van het Pierement. Als sympathisanten van het initiatief treden op: Youp van ‘t Hek, Dave von Raven en Sylvia Witteman. Ook het Draaiorgelmuseum te Haarlem en Museum Speelklok hebben de voordracht mede ondertekend.

In een gedetailleerd Erfgoedzorgplan zijn verschillende ACTIES geformuleerd die kunnen helpen bij het overdragen van het immaterieel erfgoed aan volgende generaties. De meest belangrijke actie is natuurlijk de bereidheid van de circa 90 orgelmannen die ons land nog kent omdoor te draaien!

Sleutelwoord daarbij is het DOORGEVEN van de traditie aan nieuwe generaties. De bijschrijving van de straatexploitatie van draaiorgels heeft ook veel te maken met TROTS. Het bevestigt dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de orgelmannen zich daarvoor actief en bewust willen inzetten. De acties moeten eraan bijdragen dat de orgelman nog decennia lang vast onderdeel van het straatbeeld blijft. Een wens die door vrijwel alle inwoners Nederlander wordt ondersteund.

Wij nodigen iedereen alvast van harte uit aanwezig te zijn bij de officiële ondertekening, tijdens de KDV avond op 4 oktober in Museum Speelklok te Utrecht!