Contributie 2020

FACTUUR CONTRIBUTIE 2020 EN BEWIJS VAN LIDMAATSCHAP 2020

Door een domme fout van de drukkerij zijn de facturen voor het betalen van de contributie 2020 niet bij het januarinummer van ” Het Pierement” ingesloten.
De facturen zullen nu worden ingesloten bij het aprilnummer van ” Het Pierement”, samen met het Bewijs van lidmaatschap 2020.
Dit betekent dat de drukkerij het aprilnummer voor 27 maart zal moeten afleveren, zodat onze leden het Bewijs van lidmaatschap in hun bezit hebben voor de 1e concertavond in Museum Speelklok.
B. van Assen, Secretaris KDVAlgemene Ledenvergadering 2020

            

 

 

 

 

 

KRING VAN DRAAIORGELVRIENDEN

66e Algemene Ledenvergadering en
Voorjaarscontactdag 2020

Locatie: Museum Dansant
Beerten 17A, 5081 AN Hilvarenbeek
Datum:  14 maart 2020
Aanvang: 13.00 uur  Zaal open: 12.00 uur

De agenda is als volgt vastgesteld:

1.   Opening en mededelingen van huishoudelijke aard.
2.   Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2019.
3.   Ingekomen stukken voor de ledenvergadering.
4.   Verslaglegging en verantwoording over 2019:
a. Algemeen jaarverslag
b. Financieel jaarverslag
c. Verantwoording stand- en postorderverkoop
d. Jaarverslag documentalist
Van het jaarverslag zijn enige exemplaren beschikbaar tijdens de Alg. Ledenvergadering.
Publicatie vindt ook plaats op onze website: www.draaiorgel.org
5.   Verslag kascommissie over 2019.
6.   Benoeming kascommissie over 2020.
7.   Bestuursbeleid, plannen voor 2020.
8.   Bestuursverkiezing. Periodiek aftredend zijn de heren R.P. Blinkhof en R. Brienen, beiden stellen zich herkiesbaar.
Eventuele (tegen)kandidaten kunnen, met inachtneming van Artikel 5 van het Huishoudelijk Reglement,
tot acht maal 24 uur voor aanvang van de vergadering worden aangemeld bij de secretaris.
9.   Mededelingen andere evenementen in 2020.
10. Rondvraag. De aanwezige leden wordt verzocht punten voor de rondvraag schriftelijk op te geven.
Een lijst zal daarvoor op de bestuurstafel liggen. Punten voor de rondvraag worden alleen aan de orde gesteld,
indien deze ook persoonlijk toegelicht kunnen worden.
11. Sluiting.

U wordt verzocht uw geldig bewijs van lidmaatschap 2019 mee te nemen.
Tijdens de pauze van de vergadering zal de aanwezige leden voor rekening van de KDV een consumptie worden aangeboden.

Na sluiting van de vergadering begint de Voorjaarscontactdag 2020. De KDV-stand zal met een beperkt assortiment (o.a. het boek “De Mortier Story”) aanwezig zijn.
Het einde van de contactdag is naar verwachting om 18.00 uur.

B. van Assen, Secretaris

Secretariaat

Longway 14

8881 CM West-Terschelling

telefoon: 06-23196477 / 0561-421424

email: secretaris@draaiorgel.org

 Orgelweekend Hinzen

Het orgelweekeinde bij Hinzen, adres Sportparklaan 29, 6071 RA  Swalmen, is op zaterdag 29 februari en zondag 1 maart 2020, beide dagen van 11:00 tot 18:00 uur; toegang € 7,00 per dag.

The organ weekend at Hinzen, address Sportparklaan 29, 6071 RA Swalmen, is on Saturday 29 February and Sunday 1 March 2020, both days from 11 a.m. to 6 p.m. admission € 7.00 per day.

Het is dus een week eerder dan oorspronkelijk aangegeven.Erfgoed Sticker

Nu verkrijgbaar, alleen te bestellen via de webshop of email: sales@draaiorgel.org,
dus niet door geld over te maken op onze rekening,
op de bankafschrift wordt namelijk geen adres vermeld, dus is dat moeilijk om te verzenden!         Immaterieel Erfgoed!

Straatexploitatie van Draaiorgels nu definitief Immaterieel Erfgoed!

Voornamelijk dank zij de inspanningen vanuit de KDV zal de draaiorgelcultuur op 4 oktober officieel worden bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed! Het gaat daarbij niet om de draaiorgels zelf (het materieel erfgoed) maar dit keer ‘om wat de orgelmannen ermee doen’.

Het initiatief voor deze bijschrijving berust bij de Kring van Draaiorgelvrienden, in samenwerking met de Stichting Draaiorgelfestival Amsterdam en de Nederlandse Stichting ter Promotie van het Pierement. Als sympathisanten van het initiatief treden op: Youp van ‘t Hek, Dave von Raven en Sylvia Witteman. Ook het Draaiorgelmuseum te Haarlem en Museum Speelklok hebben de voordracht mede ondertekend.

In een gedetailleerd Erfgoedzorgplan zijn verschillende ACTIES geformuleerd die kunnen helpen bij het overdragen van het immaterieel erfgoed aan volgende generaties. De meest belangrijke actie is natuurlijk de bereidheid van de circa 90 orgelmannen die ons land nog kent omdoor te draaien!

Sleutelwoord daarbij is het DOORGEVEN van de traditie aan nieuwe generaties. De bijschrijving van de straatexploitatie van draaiorgels heeft ook veel te maken met TROTS. Het bevestigt dat het immaterieel erfgoed zorg behoeft en dat de orgelmannen zich daarvoor actief en bewust willen inzetten. De acties moeten eraan bijdragen dat de orgelman nog decennia lang vast onderdeel van het straatbeeld blijft. Een wens die door vrijwel alle inwoners Nederlander wordt ondersteund.

Wij nodigen iedereen alvast van harte uit aanwezig te zijn bij de officiële ondertekening, tijdens de KDV avond op 4 oktober in Museum Speelklok te Utrecht!Verzendkosten webshop

Wij ontkomen er ook niet aan, prijs stijging porto.

Nieuw tarief: 1-2 cd’s € 3,95   3-4 cd’s € 3,95

Brievenbuspakje+ • Track & Trace • Verzendbewijs •
t/m 2 kg
€ 3,95

Buitenland:

t/m 2 kg zonder  Track & Trace € 9,31/ 2 kg € 13,00/5 € 19,50

Wereld t/m 2 kg €18,62/ 3 kg/ €24,30/€ 5 kg  34,30

Gerrit Hulshof, Webshop KDV