Kring van Draaiorgelvrienden

KDV Draaiorgeldag (voorjaarscontactdag) wordt verplaatst

De directie van het Nederlands Openluchtmuseum te Arnhem zond het KDV-bestuur in november het volgende schrijven:

Geachte Kring van Draaiorgelvrienden,

Van 1977 tot 2018 vond in het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem jaarlijks de Draaiorgeldag plaats.

Deze jarenlange traditie zal in het zomerprogramma van het Openluchtmuseum vanaf 2019 niet worden voortgezet en plaatsmaken voor een nieuwe programma-aanpak. Hierbij wordt de focus gelegd op een bepaald jaarthema.

Het besluit om na 42 keer Draaiorgeldag met deze traditie te stoppen is bepaald niet op een lichtvaardige wijze genomen. Herhaalde keren is op alle niveaus in het museum gewikt en gewogen over dat besluit. Maar uiteindelijk is gekozen voor het laten vervallen van alle vaste evenementen. Ook om een start met de nieuwe thematische opzet mogelijk te maken.

De Draaiorgeldag werd vanaf 1983 onder de bezielende leiding van de heer Henk Hiddinga, bestuurslid van de Kring van Draaiorgelvrienden (de organiserende vereniging), begeleid.
Dat betekende veel werk en coördinatie, ieder jaar weer.

Wij zijn hem en daarmee de Kring van Draaiorgelvrienden zeer erkentelijk voor de bijzonder prettige samenwerking, zodat we ieder jaar weer een feestelijke editie hebben gerealiseerd, met tal van bijzondere draaiorgels die acte de présence gaven.

Met vriendelijke groet,

(was getekend),
Mr. Teus Eenkhoorn, directeur

Uiteraard betreuren wij dit genomen besluit, maar het Nederlands Openluchtmuseum (NOM) is een zelfstandige organisatie met haar eigen beleid. Vanuit de KDV willen wij het NOM dank zeggen voor de uitstekende medewerking voor en tijdens de 42 keer gehouden Draaiorgeldag. Er hebben zich nimmer wanklanken (behalve soms een vals spelend orgel) voorgedaan en als er al eens een kleinigheid was is dat steeds op soepele en correcte wijze opgelost.

Tijdens de bespreking over dit besluit die met het NOM heeft plaatsgehad zijn ook de twee orgels van NOM aan de orde geweest, namelijk het kermisorgel De Schelm en het dansorgel De Blauwe Mortier. Verzekerd werd dat de orgels momenteel op een zeer goede wijze zijn opgeslagen. Nagedacht wordt over een opstelling in het museum in de toekomst.

<

Het goede nieuws is dat reeds een vervangende locatie voor onze Voorjaarscontactdag is gevonden. Het is Landgoed Nienoord in Leek. Daar vindt de Draaiorgeldag plaats op zondag 19 mei 2019 vanaf 11.00 uur. De locatie is zowel via de weg (A7) als met OV uitstekend te bereiken. Meer bijzonderheden in HP 2019 – 2.
HH

Namens het bestuur zijn Henk, Gerrit en ondergetekende vanmiddag 3-12
naar Leek geweest, om eens te kijken naar de mogelijkheden voor onze
Draaiorgeldag op Landgoed Nienoord.

Landgoed Nienoord voldoet ruimschoots aan onze verwachtingen. Er zijn
lanen waar kermisorgels kunnen spelen, wat intiemere locaties voor
straatorgels en ook handdraaiorgeltjes kunnen er een plekje vinden. Ook
de stroomvoorziening kan er prima geregeld worden.
Het openbaar vervoer vanaf station Groningen is prima geregeld met
snelbus lijn 3. Meerdere keren per uur met een harmonica- of
accordeonbus naar een Draaiorgelfestival, wat wil je nog meer ?
Wij hebben ons een goed beeld kunnen vormen van de mogelijkheden, ook
d.m.v. een paar gesprekken met de medewerkers.
We werden hartelijk ontvangen en men kijkt nu al naar ons uit (met de
orgels).
Kortom: positieve vooruitzichten.