Kring van Draaiorgelvrienden

Register, bestaande uit een of meer rijen pijpen die dezelfde klankkleur hebben.

Registerkast, Toestel dat orgelregisters in- en uitschakelt door middel van korte commando’s in de muziekdrager. Het apparaat ontvangt commando’s van de registergaten in de muziekdrager en van een of meer afsluiters om niet meer gebruikte registers uit te schakelen.

Relais, inrichting om een (pneumatisch) commando te versterken. Het wordt vooral gebruikt in situaties waarbij een commando van het klavier te zwak is om een groot ventiel te openen; vooral gebruikt voor registers en slagwerk.

Roldoek, zie Smartlap.

Rollenorgel, orgel dat speelt door middel van papieren rollen in plaats van kartonnen orgelboeken.

Rozenkransregister, zie Kettingregister.