Kring van Draaiorgelvrienden

Mansbak of -bus, koperen bakje of bus waarmee op straat het geld wordt opgehaald.

Mansen, geld ophalen bij een straatorgel.

Metallofoon, register bestaande uit matalen strips die door hamertjes worden aangeslagen. Meestal in kermisorgels. Soms abusievelijk uitgescholden voor xylofoon.

Middenkast, middelste deel van het draaiorgel, waarin zich onder anderen de blaasbalg en windlade bevinden.

Mixtuur, register bestaande uit meerdere rijen pijpen, die zijn gestemd als boventonen; meestal octaaf, bovenkwint en dubbeloctaaf (4′, 2 2/3′ en 2′), in het accompagnement vaak ook met een terts. Het resultaat maakt de indruk van forte, door de versterking van boventonen. Algemeen gebruikt in Duitse draaiorgels als forte-register.

Moduleren, wijzigen van een toonsoort in een muziekstuk.