Kring van Draaiorgelvrienden

Cancellen, Onderverdeling van de windlade. Als de onderverdeling eerst per toon gebeurt spreekt men van tooncancellen. Sommige systemen werken met een indeling waarbij de wind eerst per register wordt verdeeld: men spreekt dan van registercancellen. Franse en Belgische draaiorgels zijn meestal gebouwd als een combinatie van deze systemen. Daarbij worden de tooncancellen vooral gebruikt bij wijze van relais.

Cèleste, letterlijk: “Hemels”. Toevoeging aan registers waarvan een rij pijpen iets hoger of lager is gestemd. Dit geeft een zwevend effect. Zie ook viool cèleste of bourdon cèleste.

Clelo, licht strijkend geïntoneerde pijpen op tegenzang, in 8′ of 16′ ligging. In het laatste geval cello-grave genoemd.

Cilinderorgel, orgel dat bespeeld wordt door een ronddraaiende, meestal houten, cilinder. Algemeen gebruikt tot ongeveer 1900, daarna langzamerhand verdrongen door boekorgels.