Kring van Draaiorgelvrienden

Baarden aan orgelpijpen zijn schotjes, latjes of andere uitsteeksels rond de pijpmond die bedoeld zijn om de luchtstroom beter te richten en een meer vaste toon te veroorzaken.

Balg, inrichting om samengeperste lucht in het orgel te pompen. In de meeste orgels ligt een blaasbalg met centrale scheppers en vier windkamers

Bariton, tongwerk met cilindrische schalbekers, meestal van hout, en met de klankopening vooraan om invallen van stof tegen te gaan en om ongewenste boventonen te onderdrukken. Het voornaamste verschil met het register Saxophone is de hogere ligging van het register

Baxophone, door de Belgische orgelbouwer Bax uitgevonden pijpregister, bestaande uit een tongwerk met zeer korte resonator, waarvan het geluid wordt versterkt door een gestopte resonator. Bijna alleen gebruikt door Mortier.

Biphone, door Carl Frei ingevoerd straatorgelregister, bestaande uit twee rijen pijpen die steeds op tremulant werken. Op melodie toegepast als 16 voet gedekten samen met een rij vioolpijpen, op tegenzang bestaande uit twee rijen 8′ gedekten, cèleste gestemd.

Boekorgels, alle orgels die spelen met behulp van zigzag gevouwen kartonnen boeken.

Bombardon, lange, laag klinkende tongwerken, bedoeld om het gelijknamige blaasinstrument te imiteren. Zie ook trombones.

Bourdon (cèleste), typisch straatdraaiorgelregister, bestaande uit twee rijen gedekte pijpen, waarbij een van de rijen iets hoger wordt gestemd dan de ander. Gebruikt in Belgische orgels als 4-voets stem op tegenzang. Carl Frei paste het register, veel boventoonrijker geïntoneerd, toe als melodieregister. Bourdons werden zo populair dat straatorgels zonder bourdonregister zeldzaam zijn geworden.

Boursette, Franse naam voor een orgelmembraan. In Nederland verbasterd tot bouchette of bourchette.

Bovenbassen, zie zolderbassen.

Buik, vooruitstekend deel van het front, altijd aan de onderzijde van het middendeel, onder de poort. In de ruimte achter de buik worden een of meer registers pijpen opgesteld, zoals flûte harmonique, vox humana of baxophone.