Kring van Draaiorgelvrienden

Fritz Wrede werd geboren op 7 juli 1868 te Hannover-Kleefeld. In 1880 maakte hij kennis met draaiorgelbouw bij zijn oom Georg Bayer, die orgelreparateur was. In 1885 begon Fritz Wrede zelfstandig, eerst met het bouwen van kleine draagbare cilinderorgels: buikorgeIs. Deze orgeltjes hadden nog geen pijpen maar tongwerken, zgn. melotons. In 1890 waren de cilinderorgels al wat groter en van pijpen voorzien.

 

Na 1900, toen in Duitsland in navolging van Frankrijk het boekensysteem haar intrede deed, werd begonnen met de bouw van boekorgels. Het klavier werkte volgens het luchtdruksysteem. De kleinste boekorgels hadden 45 Tonstufen (luchtgaten in het klavier), de grootste 80. Wrede exporteerde naar meer dan 10 landen, ook overzee.

 

In 1914 moest de orgelindustrie stop gezet worden om na de eerste wereldoorlog hervat te kunnen worden. In 1933 leed de firma grote verliezen door de inflatie: in 1937 begon de intrede van radio en grammofoon echt merkbaar te worden zodat nieuwe orgels niet meer gebouwd hoefden te worden; men beperkte zich tot reparaties. Op 28 maart 1944 werd Fritz Wrede in zijn werkplaats gedood bij een geallieerde luchtaanval, wat het einde betekende van de firma Wrede.