Kring van Draaiorgelvrienden

In 1902 stichtte Alois Decap een eigen orgelbedrijf te Antwerpen. Zijn zonen Livien, Frans, Leon en Camille vormden vlak na de eerste wereldoorlog de firma Gebroeders Decap. Ze bouwden vooral dansorgels, maar in de jaren 1920 werden ook straatorgels voor Nederland gebouwd.┬áVerder heeft de firma een aantal kermisorgels vervaardigd. Na 1930 werden er voornamelijk danszaalorgels gebouwd; deze varieerden van 72 tot niet minder dan 121 toets. Vanaf 1960 fabriceerde het bedrijf uitsluitend mechanisch spelende electronische muziekinstrumenten bestemd voor gebruik in een danszaal, soms dan nog voorzien van enkele rijen orgelpijpen. Ook werden een aantal robot-orkesten vervaardigd, die bestonden uit een aantal bewegende metalen poppen, die verschillende instrumenten “bespeelden”. Sinds ongeveer 1980 bouwt men echter weer pijporgels.