Kring van Draaiorgelvrienden

In de te Hoboken bij Antwerpen gevestigde fabriek van Bursens werden diverse types draaiorgels gebouwd. Vooral de produktie van danszaalorgels was zeer belangrijk. Joseph Bursens is de grondlegger van het in 1908 gestarte bedrijf; voordien werkte hij bij de orgelfabriek van Mortier (Antwerpen). In zijn vrije tijd maakte hij reeds orgels voor eigen rekening.

Sinds 1928 werkte men onder de naam ARBURO, een samentrekking van Arthur Bursens & Roels. In dat jaar namen Arthur Bursens en Gustaaf Roels het bedrijf van Joseph Bursens over. Er werden naast draaiorgels nu ook orchestrions gefabriceerd.

Een zeer beroemd produkt uit de jaren dertig was het ”rollenorgel”: dit speelt op papieren rollen in plaats van op boeken. Daardoor was het veel goedkoper in gebruik, wat noodzakelijk was in verband met de toenmalige crisisjaren. De rollen waren massaprodukten.
Na de Tweede Wereldoorlog beleefde het bedrijf gouden tijden, doch in de loop van de tijd werd de vraag naar orchestrions steeds kleiner. G. Roels trok zich in 1950 uit de zaak terug en zijn deel werd overgenomen door Frans de Groof. De naam ARBURO bleef echter behouden.

klik voor een grotere afbeelding
In zijn laatste levensjaren bouwde Arthur Bursens nog een aantal straatdraaiorgels voor Nederlandse eigenaren.