Kring van Draaiorgelvrienden

Naast het promoten van het draaiorgel in de ruimste zin van het woord, beheert de Kring van Draaiorgelvrienden (KDV) een uitgebreid archief, dat een grote collectie uniek beeld- en geluidsmateriaal bevat. Vooral het beeldmateriaal is vaak terug te vinden in ons kwartaalblad Het Pierement.
Voor vele doeleinden, zoals promotionele en mediagerichte activiteiten of (wetenschappelijk)onderzoek, kan een beroep op het archief van de KDV worden gedaan. Wij leverden reeds voor tal van tv-programma,s, films, documentaires, cd- en dvd-producties beeld en tekst.

Heeft u zelf belangrijk of interessant materiaal? Denkt u alstublieft aan de Kring van Draaiorgelvrienden!

Ons motto is conserveren en behouden!

Wij stellen het zeer op prijs als u (voor ons vaak belangrijk) documentatiemateriaal, bijvoorbeeld uit een nalatenschap, niet zo maar weggooit of vernietigt, maar aan de Kring van Draaiorgelvrienden schenkt.
Van het materiaal dat we dubbel hebben, wordt het meeste voor een vriendelijke prijs op draaiorgelevenementen aan onze leden aangeboden, waardoor ook de jongere generatie in het bezit kan komen van bijzonder oud materiaal en het natuurlijk goed is voor de versterking van de kas.

Heeft u interessant materiaal of een vraag, neemt u dan contact op met onze archivaris Robert Blinkhof.