Kring van Draaiorgelvrienden

Het Bestuur van de Kring van Draaiorgelvrienden heeft, nu de regering de Coronamaatregelen heeft verlengd, opnieuw moeten besluiten de Algemene Ledenvergadering/Voorjaarscontactdag 2020, die gepland was op 25 april 2020, uit te stellen tot een nog nader te bepalen datum.
Wanneer hierover meer bekend is, kan plaatsing in de agenda van “Het Pierement” lastig worden i.v.m. de verschijningsdatum.
Tijdige vermelding op onze website: www.draaiorgel.org en op Facebook kan uiteraard wel, daarom verdient het aanbeveling deze regelmatig te raadplegen.

B. van Assen, Secretaris

 

N.B. de agenda van de ALV vindt u in het menu ‘Nieuws’.