Kring van Draaiorgelvrienden

English

Nieuwe KDV bestuursleden toegetreden
24-09-2016 00:00:00

Op 24 september zijn tijdens de extra ingelaste buitengewone Algemene Ledenvergadering de heren Van Assen, Brienen en Vlaar toegetreden tot het bestuur van de Kring van Draaiorgelvrienden. De heren Gorter en Haenen legden hun functie neer. Voor de functie van voorzitter wordt nog steeds naar een geschikte kandidaat gezocht; kandidaten kunnen zich melden bij de vice-voorzitter.

Powered by: WebBuro WebBuro